Algemene voorwaarden

Stips.nl is onderdeel van Stips VOF te Groningen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Stips. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten schriftelijk zijn bevestigd door Stips.

Op aankopen en leveringen zijn de volgende bepalingen van toepassing:

HERROEPINGSRECHT ARTIKELEN

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mail bericht is voldoende). Vervolgens dient u de producten retour te zenden binnen de gestelde termijn aan:
Stips, Poelestraat 23, 9711 PH Groningen

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, of in geval de verzegeling verbroken is, dan wordt daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen, door de producten te testen zoals u dat in de winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking te retourneren.

Sieraden, cd’s, dvd´s en andere media worden uitsluitend teruggenomen indien de verzegeling nog intact is.

De kosten van retourzending zijn voor de koper.

Van retourzending uitgesloten:
* Sieraden waarvan de verzegeling door u is verbroken.
* Audio- of videoregistraties of software, indien de verzegeling van de geleverde media door u is verbroken.
* Kranten en tijdschriften.
* Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST BIJ BESTELLING VAN ARTIKELEN

Nadat u de persoonlijke gegevens heeft ingevoerd en de bestelling heeft geplaatst, is er een bindende overeenkomst gesloten m.b.t. de producten in de winkelwagen. U ontvangt een bevestigingsbericht van de door u geplaatste bestelling per e-mail.

VERKOOPVOORWAARDEN

U kunt onze Algemene voorwaarden op elk willekeurig moment op deze website inzien. Met het oog op de beveiliging kunt u de gegevens van uw bestelling alleen maar inzien als u een klantaccount heeft aangemaakt. Mocht u geen account hebben aangemaakt en wilt u informatie over uw bestelling, stuur dan een e-mail en we helpen u verder.

GARANTIEBEPALING

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten eerst repareren of omruilen. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag binnen de gestelde garantietermijn. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

Op afgeprijsde artikelen gelden vaak aangepaste garantietermijnen. Raadpleeg de garantiebepalingen bij het product voor meer informatie indien van toepassing.

AANBIEDER

Stips, Poelestraat 23, 9711 PH Groningen
Contactpersoon: Margit Meijering, 050-8508620

TOEPASSELIJK RECHT

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.